گوسفنده زنده

گوسفند زنده

قیمت گوسفند زنده امروز در بازار تهران و کرج می تواند با نرخی که برای دیروز اعلام شده کاملا متفاوت باشد. که این مورد ناشی از سو مدیریت و عدم نظارت دقیق بر بازار می باشد. میزان مصرف گوشت قرمز در شهر هایی همچون تهران بسیار بالا می باشد، بنابراین باید کنترل و نظارت مناسبی …

گوسفند زنده اطلاعات بیشتر »